SAĞLIK

Dünyagöz Etiler’den Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, ‘şaşılık’ ile ilgili çok önemli bilgiler verdi

Şaşılık tedavi edilebilir, sadece estetik bir problem değildir

Şaşılık uygun gözlük kullanımı, göz egzersizleri, prizmatik camlar, göz dışı kaslara botoks enjeksiyonu veya ameliyat gibi yöntemlerden biriyle tedavi edilebilir

Her yaşta tedavisi mümkün olan şaşılık çoğunlukla 2-3 yaş aralığında ortaya çıkıyor. Şaşılık uygun gözlük kullanımı, göz egzersizleri, prizmatik camlar, göz dışı kaslara botoks enjeksiyonu veya ameliyat gibi yöntemlerden biriyle tedavi edilebiliyor. Erken tedavi edilmeyen şaşılığın ise görme kaybına yol açtığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak erken teşhis ve tedavi ile şaşılıkta başarılı sonuçlar alınabildiğini belirtti.

Göz kaymalarının (şaşılık), iki gözün aynı noktaya bakmaması durumu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, “Şaşılık problemi bebeklikten erişkin yaşlara kadar geniş bir yaş grubunda görülebilir. Bu problemin oluşturduğu iki temel sorun bulunur. Bu sorunlardan ilki, kayan gözde tembellik yani görme kaybı oluşmasıdır. İkinci önemli sorun ise özellikle okul çağından itibaren dış görünümle ilgili sorun yaşanmasıdır” dedi.

Ameliyatla Düzelme Sağlanıyor

“Göz kaymaları, her iki gözün birlikte çalışma yeteneğinin zayıf olması nedeniyle oluşur. Bu zayıflık bazen bir gözün iyi görmemesi sonucu ortaya çıkar” diyen Doç. Dr. Osman Bulut Ocak ayrıca, “Gözleri birlikte hareket ettiren beyin merkezlerinin etkisi olduğu da düşünülmektedir. Göz kasları ve çevresindeki yapıların anormal yapısı da göz kayması oluşturabilen bir faktördür. Göz kaymalarının bir grubu ilk bir yaş içinde ortaya çıkar. Bu kaymalar büyük çoğunlukla içe doğru kaymalardır ve tedavisinde öncelikle botoks uygulaması gittikçe daha çok kabul gören bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Botoks uygulaması yararlı olmazsa, ameliyatın en geç 1,5-2 yaşına kadar yapılması gereklidir. Bebeklik çağında ortaya çıkan göz kaymalarında çoğunlukla bir ameliyat ile kabul edilebilir derecede düzeltme sağlanır. Fakat bir kısmında birden fazla ameliyat gerekebilir. Şaşılık tedavisinin amacı görmenin korunması, gözlerin tekrar paralel konuma getirilmesi ve binoküler görmenin sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

Erken Teşhis ve Tedavi Çok Önemli

Göz kaymalarının en çok 2-3 yaş arasında başladığını ifade eden Doç. Dr. Ocak, “Kaymanın başlangıç yaşı, her iki gözde mi yoksa tek gözde mi olduğu, birlikte bulunan kırma kusurları gibi faktörler tedavinin şeklini belirlemede önemlidir. Tedavide gözlük, göz egzersizleri, prizmatik camlar, göz dışı kaslara botoks enjeksiyonu veya ameliyat yapılır. 2-3 yaş grubundaki göz kaymalarının çoğu içe doğru kaymalardır ve en öncelikli tedavisi gözlük kullanımıdır. Birçok kayma tipi akomodatif (gözlük ile düzelen) şaşılık denen gruba girmektedir. Çocuğun göz bozukluğunun düzeltilmesi yani gözlük kullanması ile kayma ortadan kalkmakta (çocuk gözlük kullandığında gözler orta hatta gelmekte), fakat gözlük çıkartıldığında gözler tekrar kaymaktadır. Doğru gözlüğün verilmesi için mutlaka damlalı muayene yapılması gerekmektedir. Doğru verilen ve devamlı kullanılan bir gözlük ile bu yaş grubundaki göz kaymaları büyük oranda düzelir. Bu tip şaşılıkların tedavisinde gözlük kullanılmaktır. Bu grup hastaya cerrahi yapılmaz. Ayrıca yaş ilerledikçe gözlük numarası azalarak, gözlüksüz yaşam da mümkün olmaktadır. Gözlük yararlı olmazsa, bu hastalarda ameliyat zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Şaşılık ameliyatlarının en yararlı sonuçlar verdiği grup bu yaş grubundaki hastalardır” cümlelerini kurdu.

Yetişkinlerde Cerrahi İşlem Gerekir

Erişkin yaşlarda da göz kaymasının oluşabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, “Erişkin yaşta görülen göz kaymaları, genellikle bir gözün iyi görmemesi sonucu oluşur. Bu kaymalar çoğunlukla dışa doğru kaymalardır. Bu gruptaki göz kaymalarının tedavisi cerrahi işlem gerektirir. Ameliyat olan hastaların önemli bir kısmında kayma belirgin derecede kaybolmaktadır.

Göz kaymaları öncelikle gözlük ve bir gözün kapatılması ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Kaymaların önemli bir kısmı bu iki basit yöntem ile düzelmektedir. Bu yöntemler ile düzelmeyen göz kaymaları da ameliyatla düzeltmek mümkün olmaktadır. Ameliyat kayma ile ilgili tüm sorunları ortadan kaldırmasa da; kaymada önemli derecede düzeltme oluşturmaktadır. Böylelikle göz kaymasının dış görünüm üzerindeki olumsuz etkisi düzelmektedir” dedi.

Gözlükle Düzeltilmesi Mümkün
Göz kaymalarının önemli bir kısmının gözlük ile düzeltilebildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ocak, “Kapama tedavisi ile göz zayıflığı azaltılarak kayma düzeltilmeye çalışılmaktadır. Doğru verilen bir gözlük ve uygun kapama tedavisi ile göz kaymalarının önemli bir kısmı kontrol altına alınabilmektedir. Kontrol altına alınamayan göz kaymaları da ameliyatla düzeltilebilmektedir. Ancak hangi yaş gurubunda olursa olsun, göz hastalıklarının tedavisinde başarı sağlanabilmesi için erken teşhis ve tedavi oldukça önemli bir konudur. Şaşılık fiziken fark edilebilir bir problem olsa da, diğer göz hastalıklarına karşı korunmak ve eğer kişi tarafından anlaşılmayan bir hastalık var ise, erken teşhiste bulunabilmesi için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması atlanmamalıdır” diyerek cümlelerine son verdi.

İlgili Mesajlar

1 of 135