Nisan sayımız çıktı! 


Dergimizin 130. sayısı 1 Nisan'dan itibaren D&R, Remzi ve İnkilap Kitabevi gibi seçkin satış noktalarında.


DERGİMİZİ TURKCELL DERGİLİK, TÜRK TELEKOM E-DERGİ VE QUALITYOFMAGAZINE.COM ONLİNE PLATFORMLARINDAN OKUYABİLİRSİNİZ!


Keyifli okumalar!


Şifremi Unuttum
Kaydol

Kendi el yazısıyla Atatürk'ün görülmemiş not defteri

19.05.2020

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sürekli okumaya, yazmaya, araştırmaya, öğrenmeye aşık bir insandı. Kendisi de çoğunlukla kendi kalemiyle bir takım notlar alırdı. İşte Atatürk’ün el yazısıyla yazdığı, daha önce hiç görmediğiniz notları...
1) Atatürk'ün Latife Hanım'la ayrılık kararı aldığını İsmet İnönü'ye bildiren mektubu. (Erzurum 9 Ekim 1924)


Azizim İsmet:


Latife Hanım takaddüm ederek, (önden) Ankara'ya geliyor. Beraber seyahate devamı münasip görmedik. Çünkü iki senelik tecrübe beraber yaşamak imkanı olmayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus (üzgün) ve mahzundur. Zat-ı alinizin ve belki Fevzi Paşa hazretlerinin itilaf için delaletinizi (anlaşmaya yardımınızı) rica edecektir. Kararım kat'idir. Yalnız gerek kendisinin ve gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Suret-i infikakı (ayrılığı) Ankara'da kararlaştırırız. Sükunetle İzmir'e gitmeye muvafakati temin lazımdır. Gözlerinizden öperim.

Gazi M. Kemal
2) Afet İnan tarafından bulunan notlardan bir kesit. (Son kısımları)


Benim için bir tek hedef vardır Cumhuriyet hedefi. Bu hedefe vasıl olmak (ulaşmak) için, muayyen (belli) yolda yürüyen arkadaşların muvaffak (başarılı) olması için, tevessül edilen (baş koyulan) doğru yolda, namuskârane yolda çok çalışmak ve faal olmak lazımdır.
3) Kaymakam (Yarbay) İbrahim Bey'in oğlu Kemaleddin'in isteği üzerine, Atatürk'ün hatıra defterine yazdığı nasihatler.

(Çankaya 19 Eylül 1923 R.1339 )


Oğlum Kemalettin

Babanın haluk (güzel ahlaklı) bir insan, temiz bir asker olduğunu öğrendim. Seni fotoğrafından mütalaa etmekle fikir istihracına (tahminine) kalkışmayacağım. Babanın verdiği nasihatler kıymetlidir. Ben yalnız şunu ilave edeceğim: hatırat defterini, başkalarının yazılarıyla doldurmaya heves etmekten ise, hayat defterini, kendi faaliyet ve fazilet eserlerinle doldurmaya bak!

Gazi M. Kemal
4) Atatürk'ün tarihe fevkalade ilgisi vardı. İşte Selçuklu Tarihi çalışırken aldığı notlar.


Kostantin Monomak harbi tercih etti; hazırlığa başladı. Kostantin ordusunda bulunan 15.000 Peçenek Türkleri, Tuğrul ordusuna yanaşınca Yunanlılara isyan ettiler ve onlardan ayrıldılar. Tuğrul bütün kuvvetleriyle Bizans İmparatorluğu arazisine girdi. Malazgirt’e kadar ilerledi. Malazgirt Kalesi’ni otuz gün kadar muhasara (kuşatma) etti. Kale etrafında üç kat sur vardı. Ahali uzun muhasaraya tahammül edecek kadar erzak toplamışlardı. Tuğrul gelecek baharda gelmek üzere burada fazla kalmadı. Merkezine döndü.
5) Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü ziyaretinde kulübün hatıra defterine yazdıkları.


Karşıyaka Ispor (spor) Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara çok şayandır. Bu gençlik muvacehesinde (karşısında) istikbalin kuvveti, saadeti ne bariz görülmektedir.

Gazi M. Kemal

3